theme/images/refraka_cabezal.png
16/05/2017

REFRAKA Magazine Avril 2017

REFRAKA pwodwi yon emisyon daktyalite ki dire 60 minit. Se yon emisyon ki pase chak mwa nan 27 Radyo kominotè yo nan 9 depatman sou 10 depatman andann peyi a.

 • Lis ribrik ki anndan Magazin nan:
 • Sa w di nan sa : ki se refleksyon REFRAKA fè sou sityasyon fanm yo.
 • Mo pa w : se yon espas pou oditè oditris reyaji oubyen òganizasyon Fanm yo.
 • Batman kè : se nouvèl sou tout aktyalite ki pase nan peyi a kou aletranje pandan mwa a.
 • Detant limonad : se yon misik ki pèmèt ou kadanse epi reflechi sou li.
 • Lavi pa m : gen kat pati ladann se; Vyolans,Kisa lalwa di, Envite enpi Repotaj.
 • Pou lavi ka bèl : Ki pale sou Sante Fanm

Más icon

ANONCES

8 Màs 2017, jounen entènasyonal Dwa Fanm, Jounen fèt oubyen yon jounen refleksyon ?

Depi plis pase 40 lane toupatou sou latè, y ap komemore 8 mas kòm jounen entènasyonal dwa fanm. Men jis jounen jodi a, li poko klè pou pèsonn kote orijin selebrasyon 8 mas la soti. Ti moso pa ti moso, ti pil pa ti pil, ti bout pa ti bout n ap sanble moso listwa pou konprann pi byen kote jounen sa a soti.

Yon premye ti moso listwa tout moun tande fè kwè, se nan lane 1910, yon dife kriminèl pete nan yon izin kote sendika fanm ouvriyè t ap reklame pi bon kondisyon travay ak yon salè rezonab, konsa pou fèmen bouch medam ouvriyèz sa yo patwon an ta mete dife nan izin sa a kote anviwon 129 fanm boule, yon enfòmasyon kèk syatifik ta vle demanti lè yo di 8 mas 1910 se te yon dimanch kidonk pat gen travay e nouvèl sa a pa parèt nan okenn jounal. Gen lòt moso listwa tou ki pale, batay yon seri medam pou rache dwa yo men tou dwa pou tout fanm viv nan yon sosyete kote pa gen moso moun. men sa ki pi enpòtan e nou dwe konsidere, se ansanm batay medam yo t ap mennen ki entèpele delege Almand yo, n ap pale de Klara Zetkin ak Kate Dunker nan moman dezyèm konferans entènasyonal Fanm sosyalis yo ki te fè pwopozisyon pou genyen yon jounen espesyal pou Fanm kote prensipal objektif jounen an se fè pwomosyon dwa pou Fanm kapab vote.

Se vre pwopozisyon an pat gen anyen pou wè ni fè nosyon yon fè istorik. Men sete jis yon jounen pou reflechi sou dwa fanm yo.
Anpil moun kwè 8 mas se yon jou pou reflechi sou kèk dwa Fanm pandan n ap mete sou kote batay global kont sistèm patriyaka a ki mare sosis li ak sistèm kapitalis la pou peze souse, pou garanti ak kreye sitiyasyon pou kenbe Fanm yo nan move pas sosyete a mete yo. Pou kenbe, sistèm sa kote richès yo mal distribiye, kote chak jou ki jou mizè popilasyon an ap ogmante. Men pi mal toujou, kote vinn gen plis fanm ki nan mizè chak jou ki jou.

An menm tan tou, gen lòt ki kwè, 8 mas la dwe yon jounen pou poze pwoblèm inegalite ki egziste ant fanm ak gason nan tout nivo nan sosyete a, soti nan fanmi pou bout jouk nan pi gwo espas kote desizyon ap pran.
Konsa nou menm nan Rezo Fanm nan radyo Kominotè Ayisyen (REFRAKA), kwè, toutan gen inegalite sosyal, toutan dwa Fanm pa respekte se toutan n ap toujou gen yon 8 màs pou reflechi sou tout mal sosyete a fè Fanm. Kouman w konprann yon peyi ka fonksyone ak dwa majorite a anba pye l ? kouman w konprann gen Fanm anba tant depi aprè 12 janvye 2010, ouragan Matthew vinn mete absè sou klou yo enpi nap pale de dwa Fanm. Eske nou vle pale de yon seri dwa pandan lòt yo rete a kote? Paske Dwa pou moun jwenn lojman nan yon peyi se dwa tout moun espesyalman Fanm yo. Kouman w konprann yon peyi nan yon lane lap fè plizyè kanaval pandan Fanm ap pèdi lavi yo akoz pa gen machin pou dyaliz nan lopital jeneral, gen grèv tout lasent jounen paske yo paka peye doktè, pwofesè. Ki kote Dwa Fanm pou jwenn ledikasyon ak lasante pase menm ? Kouman w konprann ou nan yon peyi paske yon jounalis kesyone jesyon yon gouvènman enpi pou se vye pawòl, ak betiz ki blese pèsonalite l, pou se manti yon ansyen prezidan ap fè sou biznis li genyen kap fonksyone depi plis pase 25 lane?

Yon lòt bò lè n vire gade nan sektè pa nou eske dwa pou fanm patisipe nèt alkole nan tout espas radyo kominotè yo respekte ? Lè pou yon Fanm, vis kodonatris yon enstitisyon paka deplase vinn chita sou oryantasyon ak gran liy enstitisyon an san otorizasyon direktè Radyo ? Nou panse pou tout pwoblèm sa yo ak anpil lòt ankò nou pa site men kap gangrenen sosyete nou an, nou fenk kare gen yon jounen 8 màs pou n reflechi sou kouman nou ka konsevè gany ak aki yo pou n ranmase fòs nou pou n fè fas ak defi yo. Defi tout kalte, defi pou Fanm jwi dwa yo tankou tout moun, defi pou Fanm yo patisipe, enplike, enpi kontwole espas yo nan radyo kominotè yo.

Nou dedye jounen 8 mas la ak tout Fanm ouvriye kap viv ak diskriminasyon, tout Fanm k ap fè menm travay ak menm konpetans ak yon Gason k ap touche yon grapday. Nou dedye 8 màs la ak tout Fanm nan radyo kominotè ki menm jan ak mesye yo ap lite pou kenbe radyo yo an vi. Nou dedye 8 mas la ak tout fanm kap batay pou patisipe nan jesyon peyi yo kit se nan palman an, kit se kòm prezidan kit se nan koletivite yo. Nou dedye 8 mas sa a ak tout fanm ki anba tant espesyalman Fanm nan gran sid yo.

Non ! jounen 8 mas la se pa yon jounen fèt, se yon jounen pou fanm yo kontinye reflechi sou tout pwoblèm ki anpeche dwa yo respekte tout bon vre nan sosyete a.

Última modificación: 10 de marzo de 2017 a las 16:24
16/05/2017

REFRAKA Magazine Avril 2017

REFRAKA pwodwi yon emisyon daktyalite ki dire 60 minit. Se yon emisyon ki pase chak mwa nan 27 Radyo kominotè yo nan 9 depatman sou 10 depatman andann peyi a.

 • Lis ribrik ki anndan Magazin nan:
 • Sa w di nan sa : ki se refleksyon REFRAKA fè sou sityasyon fanm yo.
 • Mo pa w : se yon espas pou oditè oditris reyaji oubyen òganizasyon Fanm yo.
 • Batman kè : se nouvèl sou tout aktyalite ki pase nan peyi a kou aletranje pandan mwa a.
 • Detant limonad : se yon misik ki pèmèt ou kadanse epi reflechi sou li.
 • Lavi pa m : gen kat pati ladann se; Vyolans,Kisa lalwa di, Envite enpi Repotaj.
 • Pou lavi ka bèl : Ki pale sou Sante Fanm

Más icon

ANONCES