theme/images/refraka_cabezal.png
16/05/2017

REFRAKA Magazine Avril 2017

REFRAKA pwodwi yon emisyon daktyalite ki dire 60 minit. Se yon emisyon ki pase chak mwa nan 27 Radyo kominotè yo nan 9 depatman sou 10 depatman andann peyi a.

 • Lis ribrik ki anndan Magazin nan:
 • Sa w di nan sa : ki se refleksyon REFRAKA fè sou sityasyon fanm yo.
 • Mo pa w : se yon espas pou oditè oditris reyaji oubyen òganizasyon Fanm yo.
 • Batman kè : se nouvèl sou tout aktyalite ki pase nan peyi a kou aletranje pandan mwa a.
 • Detant limonad : se yon misik ki pèmèt ou kadanse epi reflechi sou li.
 • Lavi pa m : gen kat pati ladann se; Vyolans,Kisa lalwa di, Envite enpi Repotaj.
 • Pou lavi ka bèl : Ki pale sou Sante Fanm

Más icon

ANONCES

24/02/2017

24 fevriye 2001- 24 fevriye 2017, 16 lane batay san pran souf depi REFRAKA ap akonpaye Fanm nan Radyo Kominotè yo.

Nan dat 24 fevriye 2001, nan ri Bosan, nan lakou kay Mago, se la a yon seri medam te pran desizyon pou mete REFRAKA kanpe, yon estrikti ki la pou ranmase pwoblematik Fanm yo espesyalman Fanm andedan radyo kominotè yo epi ede yo batay pou rive nan yon sosyete kote Fanm ak gason egalego nan tout nivo sitou nan kominikasyon.

24 fevriye 2001- 24 fevriye 2017, 16 lane depi REFRAKA ap ede Fanm kap travay nan anviwon 28 radyo kominotè nan peyi a. Radyo Batay peyizan, yonn nan radyo kominotè ki chita nan seksyon kominal lèpal, komin Tigwav, ki genyen selman yon (1) lane depi li manm REFRAKA , temwaye kijan rezo a ede l nan Fòmasyon Fanm nan radyo a.

Myrlande Zamor, responsab pwogramasyon nan radyo Batay Peyizan, di travay REFRAKA ap fè ak radyo kominotè yo sitou ak fanm yo enpòtan anpil nan bay fòmasyon teknik, tematik ak materyèl pou fanm yo kapab rive nan menm nivo ak gason yo, pou fanm yo kapab okipe pòs desizyonèl andedan radyo kominotè yo.
Li souliye tou, anvan radyo a te manm rezo a, medam yo te selman konn ale pran entèvyou epi rete tann mesye yo pou fè montaj repòtaj ak emisyon yo. Men depi lè yo manm REFRAKA, gras ak divès fòmasyon tankou Teknik repòtaj, teknik pwogram radyofonik, teknik entevyou, pwodiksyon dijital, medam nan radyo yo kapab non sèlman pran entèvyou an men yo kapab tretel tou enpi monte emisyon oswa nenpòt pwodiksyon pou kont yo.

Li kontinye poul di gras ak fòmasyon li pran pèsonèlman nan REFRAKA li vinn gen plis responsabilite poul fè emisyon tankou emisyon pou timoun, emisyon politik, emisyon edikativ, emisyon sou dwa fanm epi fè teknik tou.
Myrlande mande rezo a poul kontinye fè fòmasyon pou fanm yo epi pa bouke fè resiklaj yon mannyè pou fanm yo kapab toujou genyen pratik yo, epi li mande pou REFRAKA kapab fè fòmasyon yo tou nan lokalite kote radyo kominotè yo ap evolye yon mannyè pou plis fanm kapab patisipe, konsa tou lap kapab vizite tout radyo manm li yo.

Myrlande swete rezo a kapab egziste toujou pandan plizyè lòt lane pou kontinye ede fanm nan divès kominote nan peyi a anndan radyo kominotè yo, konsa nap kapab rive nan sosyete nap reve a ki se yon sosyete kote fanm ak gason egalego nan kominikasyon.

Refraka, 24 fevriye 2017.

Más icon

08/03/2016

REFRAKA célèbre le 8 mars a sa façon

Plus d’une dizaine d’animatrices ont participé à une séance de formation sur le thématique genre au local du Réseau des femmes des radios communautaires (REFRAKA) en prélude de la journée internationale des femmes.

En prélude de la journée internationale des femmes, le Réseau des femmes des radios communautaires (REFRAKA) a organisé dans son local le samedi 5 et le dimanche 6 mars 2016 une séance de formation sur le thématique genre pour des animatrices de la radio Zetwal Fondwa et Batay Peyizan .

Le REFRAKA, qui a pour mission de contribuer dans la lutte pour l’équité et l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des radios communautaires et à l’appropriation des moyens de communications par les femmes, a organisé cette séance de formation pour renforcer son travail et intégrer de nouvelles animatrices dans son réseau.

Au cour de cette formation, les animatrices des radios Zetwal Fondwa et de Batay Peyizan, ont renforcé leur capacité sur la question genre afin de mieux intégrer le REFRAKA.

Pour le REFRAKA, la journée de 8 mars doit être une journée de réflexion et de renforcement, ainsi d’autres activités de formation sont programmés à Carice avec des animatrices de la radio Tèt Ansanm Karis et des organisations de femmes de cette communauté.

Más icon

24/02/2015

Foto aktivite REFRAKA

Foto sa yo se diferan aktivite rezo reyalize tankou: fomasyon,rankont ak pwodiksyon nan potoprens.

alt_text

alt_text

alt_text

alt_text

Más icon

16/05/2017

REFRAKA Magazine Avril 2017

REFRAKA pwodwi yon emisyon daktyalite ki dire 60 minit. Se yon emisyon ki pase chak mwa nan 27 Radyo kominotè yo nan 9 depatman sou 10 depatman andann peyi a.

 • Lis ribrik ki anndan Magazin nan:
 • Sa w di nan sa : ki se refleksyon REFRAKA fè sou sityasyon fanm yo.
 • Mo pa w : se yon espas pou oditè oditris reyaji oubyen òganizasyon Fanm yo.
 • Batman kè : se nouvèl sou tout aktyalite ki pase nan peyi a kou aletranje pandan mwa a.
 • Detant limonad : se yon misik ki pèmèt ou kadanse epi reflechi sou li.
 • Lavi pa m : gen kat pati ladann se; Vyolans,Kisa lalwa di, Envite enpi Repotaj.
 • Pou lavi ka bèl : Ki pale sou Sante Fanm

Más icon

ANONCES