theme/images/refraka_cabezal.png
16/05/2017

REFRAKA Magazine Avril 2017

REFRAKA pwodwi yon emisyon daktyalite ki dire 60 minit. Se yon emisyon ki pase chak mwa nan 27 Radyo kominotè yo nan 9 depatman sou 10 depatman andann peyi a.

 • Lis ribrik ki anndan Magazin nan:
 • Sa w di nan sa : ki se refleksyon REFRAKA fè sou sityasyon fanm yo.
 • Mo pa w : se yon espas pou oditè oditris reyaji oubyen òganizasyon Fanm yo.
 • Batman kè : se nouvèl sou tout aktyalite ki pase nan peyi a kou aletranje pandan mwa a.
 • Detant limonad : se yon misik ki pèmèt ou kadanse epi reflechi sou li.
 • Lavi pa m : gen kat pati ladann se; Vyolans,Kisa lalwa di, Envite enpi Repotaj.
 • Pou lavi ka bèl : Ki pale sou Sante Fanm

Más icon

ANONCES

  • Kowòdinasyon:
 • Sherlyne Joseph: kowòdonatris
 • Marie Geralda Antoine: vis-kowòdonatris
 • Adeline Augustin: Sekretè jeneral
 • Merline PIERRE: Sekretè adjwent
 • Ste Hélène ALCENA : Trezoryè
 • Maritine Louis :konseye
 • Eunide JOSEPH : Konseyè

Pèsonèl

 • Marie Guyrleine JUSTIN: Direktris egzekitiv
 • Imelienne Ulysse: Administratris
 • Scherley ROSULME: Responsab pwodiksyon
 • Wesler PIERRE : Chofè/mesaje
 • Tony POLICARD: Gadyen/menaje
 • Célitane Mon-Aimé: Kizinyèz
 • Ernest ISRAEL : Gadyen veyè
 • Sony Esteus: Konsiltan/Konseye fomasyon ak pwodiksyon
16/05/2017

REFRAKA Magazine Avril 2017

REFRAKA pwodwi yon emisyon daktyalite ki dire 60 minit. Se yon emisyon ki pase chak mwa nan 27 Radyo kominotè yo nan 9 depatman sou 10 depatman andann peyi a.

 • Lis ribrik ki anndan Magazin nan:
 • Sa w di nan sa : ki se refleksyon REFRAKA fè sou sityasyon fanm yo.
 • Mo pa w : se yon espas pou oditè oditris reyaji oubyen òganizasyon Fanm yo.
 • Batman kè : se nouvèl sou tout aktyalite ki pase nan peyi a kou aletranje pandan mwa a.
 • Detant limonad : se yon misik ki pèmèt ou kadanse epi reflechi sou li.
 • Lavi pa m : gen kat pati ladann se; Vyolans,Kisa lalwa di, Envite enpi Repotaj.
 • Pou lavi ka bèl : Ki pale sou Sante Fanm

Más icon

ANONCES